Archív

Archive for the ‘Logging’ Category

SLF4J, Log4J 2, LogMX – logování

2013-06-02 Komentáře vypnuty
 • SLF4J is simple facade or abstraction for various logging frameworks (e.g. java.util.logging, logback, log4j) allowing the end user to plug in the desired logging framework at deployment time.
 • Log4J 2 is an upgrade to Log4j that provides significant improvements
 • LogMX is an intuitive and easy-to-use cross platform graphical tool for developers and administrators working with log and trace files.
 1. Stáhni SLF4J a rozbal následující knihovny do: GLASSFISH_HOME\glassfish\lib\
  • jul-to-slf4j.jar
  • slf4j-api.jar
 2. Vytvoř soubor GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\slf4j_logging.properties:
      handlers = org.slf4j.bridge.SLF4JBridgeHandler
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.flushFrequency=1
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.file=${com.sun.aas.instanceRoot}/logs/server.log
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationTimelimitInMinutes=0
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.logtoConsole=false
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationLimitInBytes=2000000
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.alarms=false
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.formatter=com.sun.enterprise.server.logging.UniformLogFormatter
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.retainErrorsStasticsForHours=0
      
 3. Nastav cestu v java property k tomuto configuráku
  • Buď edituj GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\domain.xml:
           <jvm-options ... >
           ...
           -Djava.util.logging.config.file=${com.sun.aas.instanceRoot}/config/slf4j_logging.properties
           ...
           </jvm-options>
           
  • Nebo pomocí Glassfish asadmin
 4. Stáhni Log4J2 a rozbal následující knihovny do: GLASSFISH_HOME\glassfish\lib\
  • log4j-api.jar
  • log4j-core.jar
 5. Vytvoř konfigurační soubor log4j2.xml
      <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
      <configuration name="SpringWS" monitorInterval="5">
  
        <properties>
          <property name="pattern1">%d %p %c [%t] %m%n</property>
          <property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</property>
        </properties>
  
        <appenders>
          <RollingFile name="RollingFile"
                 fileName="c:/java/logs/my_app.log"
                 filePattern="c:/java/logs/$${date:yyyy-MM}/my_app-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz">
            <PatternLayout>
              <pattern>${pattern1}</pattern>
            </PatternLayout>
            <Policies>
              <TimeBasedTriggeringPolicy/>
              <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 KB"/>
            </Policies>
          </RollingFile>
        </appenders>
  
        <loggers>
          <!--
          <root level="trace">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
          </root>
          -->
          <!-- name must be package or package.Class -->
          <logger name="example" level="trace" additivity="false">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
          </logger>
        </loggers>
  
      </configuration>
      
 6. A opět java property k tomuto configuráku
  • GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\domain.xml:
           <jvm-options... >
           ...
           -Dlog4j2.configurationFile=${com.sun.aas.instanceRoot}/config/log4j2.xml
           ...
           </jvm-options>
           
  • Nebo pomocí Glassfish asadmin
 7. Přidej Log4J 2 závislost do pom.xml:
      <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-api</artifactId>
        <version>2.0-beta6</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-core</artifactId>
        <version>2.0-beta6</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      
 8. Přidej logger do kódu:
 9.     import org.apache.logging.log4j.LogManager;
      import org.apache.logging.log4j.Logger;
  
      public class MyClass {
        Logger logger = LogManager.getLogger(MyClass.class.getName());
  
        public void someMethod() {
  
          logger.trace("Entering method {0}.", someProperty);
      
 10. Restartuj server
 11. Stáhni nějaký log viewer, např. LogMX
  LogMX parser setting
Reklamy
Rubriky:GlassFish, Java, Logging

Úrovně výjimek Log4J

2012-03-12 Komentáře vypnuty

TRACE
Nejnižší úroveň, obvykle vypisujeme pouze do souboru. Vhodné pro různé check-pointy (metoda zavolána, různé počítadla pro ladící účely). Tato úroveň může obsahovat mnoho zpráv, často je programátory nevyužívána a je psáno zbytečně mnoho informací do úrovně DEBUG.

DEBUG
Ladící hlášky, které pomáhají zákazníkovi identifikovat prvotní problém, případně vytvořit report pro dodavatele, aby mohl chybu opravit. V DEBUG by nemělo být příliš hlášek, ale zároveň by tato úroveň měla poskytovat dostatek informací k tomu, aby mohlo být zpětně zjištěno, v čem je problém.

INFO
Hlášky INFO obvykle nejsou vypisovány ve standardní instalaci, ale zákazník si může zvýšit vypisování z WARN na INFO a měl by vidět o něco více informací. Hlášky INFO jsou vhodné zejména pro různé informační zprávy typu něco se startuje, server znovu načetl konfiguraci nebo že aplikace načítá soubor z disku.

WARN
Tato úroveň by měla být zapnuta v implicitní instalaci softwaru, program informuje o události, která není obvyklá. Příklad – potřebná konfigurační hodnota nebyla nalezena v konfiguraci, program použije   defaultní hodnotu. Je vždy dobré se zamyslet, jestli daná je daná hláška chybou (ERROR), varováním (WARN) nebo dokonce pouze informativního charakteru (INFO).

ERROR
V aplikaci došlo k chybovému stavu, který však nenaruší běh programu. Typicky například nemohl být zpracován požadavek na serveru kvůli špatné konfiguraci nebo třeba chyba vstupních dat – program neprovede svoji činnost, ale čeká na další (validní) vstup.

FATAL
Došlo k vyjímečnému stavu a program ukončuje svoji činnost. Například soubor nebyl vůbec nalezen, chyba v programu nebo došla paměť.

Rubriky:Java, Logging