Archív

Archive for the ‘JSF 2’ Category

JSF odkazy

2013-09-25 Komentáře vypnuty
 • JDK 7
 • GlassFish 4.0
 • Maven 3.1.0
 • JSF 2.2.3
 • PrimeFaces 3.5

Základní

Tutoriály

Internacionalizace

Composite components

Ostatní

Reklamy
Rubriky:JSF 2

Začínáme s JSF & PrimeFaces

2012-11-12 Komentáře vypnuty
 • JavaServer Faces (JSF) is a Java-based web application framework intended to simplify development integration of web-based user interfaces
 • PrimeFaces is today most used JSF component library
 1. Přidej JSF a PrimeFaces do Maven scriptu pom.xml
      <!-- JSF 2.1 -->
      <dependency>
        <groupId>javax.faces</groupId>
        <artifactId>javax.faces-api</artifactId>
        <version>2.1</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      <!-- PrimeFaces -->
      <dependency>
        <groupId>org.primefaces</groupId>
        <artifactId>primefaces</artifactId>
        <version>3.3.1</version>
      </dependency>
  
      <!-- GlassFish repository (contains JSF) -->
      <repository>
        <id>GlassFish</id>
        <url>http://download.java.net/maven/glassfish</url>
      </repository>
      <!-- PrimeFaces repository -->
      <repository>
        <id>prime-repo</id>
        <name>Prime Repo</name>
        <url>http://repository.primefaces.org</url>
      </repository>
  
  
 2. Vytvoř POJO třídu Employee.java s getry a setry
  public class Employee {
    private int id;
    private String firstName;
    private String lastName;
  
 3. Vytvoř controller s privátní proměnnou a metodou, která ji naplní daty
  @ManagedBean
  @ViewScoped
  public class EmployeeController {
    private List<Employee> employeeList = new ArrayList<>();
  
    public void showAllEmployees() {
      Employee employee1 = new Employee();
      employee1.setId(1);
      employee1.setFirstName("John");
      employee1.setLastName("Black");
  
      Employee employee2 = new Employee();
      employee2.setId(1);
      employee2.setFirstName("Michael");
      employee2.setLastName("Knight");
  
      employeeList.add(employee1);
      employeeList.add(employee2);
    }
  
 4. Vytvoř stránku index.xhtml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE html
      PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"
     xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
     xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
     xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
  
  <h:head>
    <title>Create a new employee</title>
  </h:head>
  
  <h:body>
  
    <h:form>
      <p:dataTable var="employee" value="#{employeeController.employeeList}">
        <p:column headerText="ID">
          <h:outputText value="#{employee.id}"/>
        </p:column>
  
        <p:column headerText="First name">
          <h:outputText value="#{employee.firstName}"/>
        </p:column>
  
        <p:column headerText="Last name">
          <h:outputText value="#{employee.lastName}"/>
        </p:column>
      </p:dataTable>
    </h:form>
  
    <h:form>
      <h:commandButton value="Show All Employees" type="submit" action="#{employeeController.showAllEmployees}"/>
    </h:form>
  
  </h:body>
  </html>
  
  • komponenta p:dataTable je použita z PrimeFaces
  • stisknutím tlačítka dojde k vyvolání akce showAllEmployees, respektive metody showAllEmployees()
 5. Zadej URL http://127.0.0.1:9090/hr-0.1-SNAPSHOT/index.faces

Rubriky:Java, JSF 2, Maven