Archív

Archive for the ‘IntelliJ IDEA’ Category

Začínáme s JPA 2

2012-11-06 Komentáře vypnuty
 • JPA je pouze standart
 • referenční implementace: EclipseLink
 • další implementací je např. Hibernate
 1. Přidej IDEA > Tools > Data Sources
 2. Vytvoř na serveru připojení k databázi DataSource 
 3. Uprav Maven script pom.xml
  
      <!-- JPA -->
      <dependency>
        <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
        <artifactId>eclipselink</artifactId>
        <version>${eclipselink.version}</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
  
      <!-- EclipseLink, http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Maven -->
      <repository>
        <id>EclipseLink</id>
        <url>http://download.eclipse.org/rt/eclipselink/maven.repo</url>
      </repository>
  
 4. Vytvoř POJO třídu (respektive Entitu) Employee.java včetně SET a GET metod
  public class Employee {
  
    private int id;
    private String firstName;
    private String lastName;
  
  
 5. Vytvoř mapovací soubor employee.xml. Pro přehlednost vytvoř stejnou strukturu balíčků ve složce resources jakou máš ve java. Případně použij místo anotace místo xml konfigurace (odstavec na konci).
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <entity-mappings xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           version="2.0">
  
    <description>The minimal mappings for a persistent entity in XML.</description>
  
    <entity name="Employee" class="com.unfuddle.kamiluv.hr.Employee" access="FIELD">
  
      <!-- Table name -->
      <table name="EMPLOYEES"/>
  
      <!-- Queries -->
      <named-query name="findAllEmployees">
        <query>SELECT e FROM Employee e</query>
      </named-query>
  
      <!-- Attributes -->
      <attributes>
        <id name="id">
          <column name="EMPLOYEE_ID"/>
        </id>
        <basic name="firstName">
          <column name="FIRST_NAME"/>
        </basic>
        <basic name="lastName">
          <column name="LAST_NAME"/>
        </basic>
      </attributes>
  
    </entity>
  
  </entity-mappings>
  
  
 6. Vytvoř src\main\resources\META-INF\persistence.xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
         version="2.0">
  
    <persistence-unit name="WebAppPersistenceUnit" transaction-type="JTA">
      <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
      <jta-data-source>jdbc/hr_datasource</jta-data-source>
      <mapping-file>com/wordpress/kamiluv/hr/employee.xml</mapping-file>
      <class>com.wordpress.kamiluv.hr.Employee</class>
  
      <properties>
        <property name="eclipselink.logging.level" value="INFO"/>
      </properties>
  
    </persistence-unit>
  </persistence>
  
  
  • jta-data-source odkazuje na DataSource na serveru (krok 2)
  • pokud je vše v pořádku a IntelliJ IDEA rozpozná JPA configuraci, přidá ikonky pro rychlé přecházení do POJO třídy…

 7. Vytvoř třídu EmployeeDAO
  public class EmployeeDAO {
  
    @PersistenceContext(unitName = "WebAppPersistenceUnit")
    private EntityManager em;
  
    public List<Employee> findAllEmployees() {
      TypedQuery<Employee> query = em.createNamedQuery("findAllEmployees", Employee.class);
      return query.getResultList();
    }
  }
  

Pokud dáváš přednost anotacím před xml konfigurací (bohužel se mi nepodařilo zprovoznit oboji najednou):

 • odstraň tag mapping-file z persistence.xml
 • odstraň konfigurační soubor employee.xml
 • přidej anotace do POJO třídy
  @Entity
  @NamedQuery(name = "findAllEmployees", query = "SELECT e FROM Employee e")
  @Table(name = "EMPLOYEES")
  public class Employee {
  
    @Id
    @Column(name = "EMPLOYEE_ID")
    private int id;
    @Column(name = "FIRST_NAME")
    private String firstName;
    @Column(name = "LAST_NAME")
    private String lastName;
  
    // getters & setters
  }
  
Reklamy

IntelliJ IDEA 11.x Set-Up

2012-04-12 Komentáře vypnuty

Mandatory settings

 • IDEA settings
 1. File > Settings > Compiler > Java Compiler
  • Maximum heap size (MB): 512
 2. File > Settings > Code Style > Java > tab JavaDoc > Other:
  • Tick “Do not wrap one line comments”
 3. File > Settings > Code Style > XML > tab Other:
  • UnTick “Wrap text”
 4. File > Settings > Code Style > Java > tab Imports > General:
  • Enter into “Class count to use import with ‘*’”: 99999
  • Enter into “Names count to use static import with ‘*’”: 99999
 5. File > Settings > File Templates > tab Includes:
  • Change File Header
   /**
   * <<Put comment here>>
   *
   * @author Name
   * ${YEAR}-${MONTH}-${DAY}
   * @version 2.1
   * @since 1.0
   */
 6. File > Settings > Maven
  • Checksum policy: warn
 7. File > Settings > Maven > Runner:
  • Set VM Parameters: -Xmx512m
 • Project settings
 1. File > Project structure:
  • SDKs: Use sign „Plus“ to add JDK path
  • Project: set SDK
  • Project: Project language level

Optional settings

 1. File > Settings > Editor:
  • UnTick “Allow placement of caret after end of line”
  • Tick “Highlight usages of element at caret”
 2. File > Settings > Editor > Appearance:
  • Tick “Show line numbers”
  • Tick “Show method separators”
  • Tick “Show breadcrumbs for XML files”
 3. File > Settings > Editor > Editor Tabs:
  • Increase “Tab limit:” 99 (or higher)

Rubriky:IntelliJ IDEA

Nastavení a struktura Maven projektu

2012-03-14 Komentáře vypnuty

Stažení a nastavení Maven:

 • stáhni a rozbal Maven 2/3
 • nastav M2_HOME & Path v systému |Maven in 5 minutes|
 • v M2_HOME\conf\settings.xml nastav <localRepository>

Základní struktura Maven projektu může vypadat takto:

A tady je základní Maven konfigurák pom.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
     http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.wordpress.kamiluv</groupId>
  <artifactId>web-app</artifactId>
  <version>0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>WebApp</name>
  <url>https://kamiluv.wordpress.com</url>
  <description>Some web application.</description>

  <properties>
  </properties>

  <build>
    <plugins>
      <!-- Set Java version, default is 1.3 -->
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <source>1.7</source>
          <target>1.7</target>
        </configuration>
        <version>2.3.2</version>
      </plugin>
      <!-- Newer maven plugin for working with Java 7 -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
        <version>2.1.1</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <dependencies>
  </dependencies>

  <repositories>
  </repositories>

</project>

Na závěr nastavení Source a Test složek v IntelliJ Idea:

Folder setting in IntelliJ Idea

Rubriky:IntelliJ IDEA, Maven