Úvodní stránka > Databáze, GlassFish, JPA 2 > Jak importovat DataSource do GlassFish serveru

Jak importovat DataSource do GlassFish serveru

2012-11-06
 • Data sources a connection pools můžeme nastavit ručně přímo ve webovém rozhraní GlassFish serveru – v Admin consoli, nebo použít script s konfigurací:
 1. Stáhni Oracle JDBC driver ojdbc6.jar a ulož jej do %GLASSFISH_HOME%\glassfish\domains\DEV\lib\ext\
 2. Zkopíruj si template %GLASSFISH_HOME%\glassfish\lib\install\templates\ resources\jdbc\oracle_type4_datasource.xml do pracovního adresáře.
 3. Přejmenuj na datasources_HR.xml a uprav:
  <resources>
    <!-- HR -->
    <jdbc-connection-pool
      name="hr_pool"
      datasource-classname="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource"
      res-type="javax.sql.DataSource">
      <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:XE"/>
      <property name="user" value="HR"/>
      <property name="password" value="hr"/>
    </jdbc-connection-pool>
  
    <jdbc-resource
      enabled="true"
      jndi-name="jdbc/hr_datasource"
      object-type="user"
      pool-name="hr_pool"
    />
  </resources>
  
 4. Vytvoř soubor s heslem pwd.txt:
  AS_ADMIN_PASSWORD=admin
  
 5. Vytvoř .bat script pro import:
  set GLASSFISH_HOME=c:\java\server\glassfish3
  start %GLASSFISH_HOME%\bin\asadmin --user admin --passwordfile pwd.txt --port 9000 add-resources datasources_HR.xml
  
 6. Funkčnost databázového spojení si můžeš ověřit přímo v Admin consoli nebo pomocí .bat scriptu:
  set GLASSFISH_HOME=c:\java\server\glassfish3
  start %GLASSFISH_HOME%\bin\asadmin --user admin --passwordfile pwd.txt --port 9000 ping-connection-pool hr_pool
  
Reklamy