Úvodní stránka > Databáze > Názvové konvence

Názvové konvence

2012-03-21

Existuje několik různých doporučení jak pojmenovávat databázové objekty. Nezáleží však zda je použijeme nebo si vytvoříme vlastní, nejdůležitější je se jimi pevně řídit v celém projektu, protože nám usnadňují orientaci v databázovém systému. Tady je jedno z nich:

 • obecné
  • jednotné číslo
  • velká písmena
  • oddělení slov pomocí podtržítka: _
  • zkratky jen v případech, kdy je text delší než 30 znaků (nechat rezervu pro případ doplnění různých přípon)
 • Tabulky
  • název založený na jméně entity (dostatečně výstižný)
  • názvy v rámci projektu jedinečné (v případě, že projekt používá více databází)
  • nepoužívat obecné názvy jako soubor, tabulka apod.
  • nepoužívat geografické názvy apod. (lépe nad všemi daty vytvořit view EMPLOYEE_EU_VW)
 • Sloupce
  • používat název tabulky jako prefix pouze a hlavně u primárního klíče (EMPLOYEE_ID)
  • cizí klíč pojmenovat přesně podle názvu odpovídajícího sloupce primárního klíče
 • Omezení
  • TNAME_TYP_CNAME,
   • TNAME: název tabulky
   • TYP: PK | FK | UQ | CK (omezení typu check)
   • CNAME: název sloupce (sloupců), nad nímž je omezení definováno
 • Indexy
  • TNAME_TYP_CNAME
   • TNAME: název tabulky
   • TYP: UX (jedinečný index) |IX (nejedinečný index)
   • CNAME: název sloupce (sloupců), nad nímž je omezení definováno
 • Pohledy
  • NAME_VW
   • NAME: název nejdůležitější podkladové tabulky a volitelně i nějaký smysluplný text
  • název by měl smysluplně popisovat účel: EMPLOYEE_EU_VW

Source:

 • Andrew Oppel: Databáze bez předchozích znalostí
Reklamy
Rubriky:Databáze