Úvodní stránka > Java, Logging > Úrovně výjimek Log4J

Úrovně výjimek Log4J

2012-03-12

TRACE
Nejnižší úroveň, obvykle vypisujeme pouze do souboru. Vhodné pro různé check-pointy (metoda zavolána, různé počítadla pro ladící účely). Tato úroveň může obsahovat mnoho zpráv, často je programátory nevyužívána a je psáno zbytečně mnoho informací do úrovně DEBUG.

DEBUG
Ladící hlášky, které pomáhají zákazníkovi identifikovat prvotní problém, případně vytvořit report pro dodavatele, aby mohl chybu opravit. V DEBUG by nemělo být příliš hlášek, ale zároveň by tato úroveň měla poskytovat dostatek informací k tomu, aby mohlo být zpětně zjištěno, v čem je problém.

INFO
Hlášky INFO obvykle nejsou vypisovány ve standardní instalaci, ale zákazník si může zvýšit vypisování z WARN na INFO a měl by vidět o něco více informací. Hlášky INFO jsou vhodné zejména pro různé informační zprávy typu něco se startuje, server znovu načetl konfiguraci nebo že aplikace načítá soubor z disku.

WARN
Tato úroveň by měla být zapnuta v implicitní instalaci softwaru, program informuje o události, která není obvyklá. Příklad – potřebná konfigurační hodnota nebyla nalezena v konfiguraci, program použije   defaultní hodnotu. Je vždy dobré se zamyslet, jestli daná je daná hláška chybou (ERROR), varováním (WARN) nebo dokonce pouze informativního charakteru (INFO).

ERROR
V aplikaci došlo k chybovému stavu, který však nenaruší běh programu. Typicky například nemohl být zpracován požadavek na serveru kvůli špatné konfiguraci nebo třeba chyba vstupních dat – program neprovede svoji činnost, ale čeká na další (validní) vstup.

FATAL
Došlo k vyjímečnému stavu a program ukončuje svoji činnost. Například soubor nebyl vůbec nalezen, chyba v programu nebo došla paměť.

Reklamy
Rubriky:Java, Logging