JSF odkazy

2013-09-25 Komentáře vypnuty
 • JDK 7
 • GlassFish 4.0
 • Maven 3.1.0
 • JSF 2.2.3
 • PrimeFaces 3.5

Základní

Tutoriály

Internacionalizace

Composite components

Ostatní

Reklamy
Rubriky:JSF 2

SLF4J, Log4J 2, LogMX – logování

2013-06-02 Komentáře vypnuty
 • SLF4J is simple facade or abstraction for various logging frameworks (e.g. java.util.logging, logback, log4j) allowing the end user to plug in the desired logging framework at deployment time.
 • Log4J 2 is an upgrade to Log4j that provides significant improvements
 • LogMX is an intuitive and easy-to-use cross platform graphical tool for developers and administrators working with log and trace files.
 1. Stáhni SLF4J a rozbal následující knihovny do: GLASSFISH_HOME\glassfish\lib\
  • jul-to-slf4j.jar
  • slf4j-api.jar
 2. Vytvoř soubor GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\slf4j_logging.properties:
      handlers = org.slf4j.bridge.SLF4JBridgeHandler
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.flushFrequency=1
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.file=${com.sun.aas.instanceRoot}/logs/server.log
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationTimelimitInMinutes=0
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.logtoConsole=false
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.rotationLimitInBytes=2000000
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.alarms=false
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.formatter=com.sun.enterprise.server.logging.UniformLogFormatter
      com.sun.enterprise.server.logging.GFFileHandler.retainErrorsStasticsForHours=0
      
 3. Nastav cestu v java property k tomuto configuráku
  • Buď edituj GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\domain.xml:
           <jvm-options ... >
           ...
           -Djava.util.logging.config.file=${com.sun.aas.instanceRoot}/config/slf4j_logging.properties
           ...
           </jvm-options>
           
  • Nebo pomocí Glassfish asadmin
 4. Stáhni Log4J2 a rozbal následující knihovny do: GLASSFISH_HOME\glassfish\lib\
  • log4j-api.jar
  • log4j-core.jar
 5. Vytvoř konfigurační soubor log4j2.xml
      <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
      <configuration name="SpringWS" monitorInterval="5">
  
        <properties>
          <property name="pattern1">%d %p %c [%t] %m%n</property>
          <property name="pattern2">%d %p %c{1.} [%t] %m%n</property>
        </properties>
  
        <appenders>
          <RollingFile name="RollingFile"
                 fileName="c:/java/logs/my_app.log"
                 filePattern="c:/java/logs/$${date:yyyy-MM}/my_app-%d{yyyy-MM-dd}-%i.log.gz">
            <PatternLayout>
              <pattern>${pattern1}</pattern>
            </PatternLayout>
            <Policies>
              <TimeBasedTriggeringPolicy/>
              <SizeBasedTriggeringPolicy size="100 KB"/>
            </Policies>
          </RollingFile>
        </appenders>
  
        <loggers>
          <!--
          <root level="trace">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
          </root>
          -->
          <!-- name must be package or package.Class -->
          <logger name="example" level="trace" additivity="false">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
          </logger>
        </loggers>
  
      </configuration>
      
 6. A opět java property k tomuto configuráku
  • GLASSFISH_HOME\glassfish\domains\dev\config\domain.xml:
           <jvm-options... >
           ...
           -Dlog4j2.configurationFile=${com.sun.aas.instanceRoot}/config/log4j2.xml
           ...
           </jvm-options>
           
  • Nebo pomocí Glassfish asadmin
 7. Přidej Log4J 2 závislost do pom.xml:
      <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-api</artifactId>
        <version>2.0-beta6</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-core</artifactId>
        <version>2.0-beta6</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      
 8. Přidej logger do kódu:
 9.     import org.apache.logging.log4j.LogManager;
      import org.apache.logging.log4j.Logger;
  
      public class MyClass {
        Logger logger = LogManager.getLogger(MyClass.class.getName());
  
        public void someMethod() {
  
          logger.trace("Entering method {0}.", someProperty);
      
 10. Restartuj server
 11. Stáhni nějaký log viewer, např. LogMX
  LogMX parser setting
Rubriky:GlassFish, Java, Logging

Začínáme s JSF & PrimeFaces

2012-11-12 Komentáře vypnuty
 • JavaServer Faces (JSF) is a Java-based web application framework intended to simplify development integration of web-based user interfaces
 • PrimeFaces is today most used JSF component library
 1. Přidej JSF a PrimeFaces do Maven scriptu pom.xml
      <!-- JSF 2.1 -->
      <dependency>
        <groupId>javax.faces</groupId>
        <artifactId>javax.faces-api</artifactId>
        <version>2.1</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
      <!-- PrimeFaces -->
      <dependency>
        <groupId>org.primefaces</groupId>
        <artifactId>primefaces</artifactId>
        <version>3.3.1</version>
      </dependency>
  
      <!-- GlassFish repository (contains JSF) -->
      <repository>
        <id>GlassFish</id>
        <url>http://download.java.net/maven/glassfish</url>
      </repository>
      <!-- PrimeFaces repository -->
      <repository>
        <id>prime-repo</id>
        <name>Prime Repo</name>
        <url>http://repository.primefaces.org</url>
      </repository>
  
  
 2. Vytvoř POJO třídu Employee.java s getry a setry
  public class Employee {
    private int id;
    private String firstName;
    private String lastName;
  
 3. Vytvoř controller s privátní proměnnou a metodou, která ji naplní daty
  @ManagedBean
  @ViewScoped
  public class EmployeeController {
    private List<Employee> employeeList = new ArrayList<>();
  
    public void showAllEmployees() {
      Employee employee1 = new Employee();
      employee1.setId(1);
      employee1.setFirstName("John");
      employee1.setLastName("Black");
  
      Employee employee2 = new Employee();
      employee2.setId(1);
      employee2.setFirstName("Michael");
      employee2.setLastName("Knight");
  
      employeeList.add(employee1);
      employeeList.add(employee2);
    }
  
 4. Vytvoř stránku index.xhtml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE html
      PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
      "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"
     xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
     xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
     xmlns:p="http://primefaces.org/ui">
  
  <h:head>
    <title>Create a new employee</title>
  </h:head>
  
  <h:body>
  
    <h:form>
      <p:dataTable var="employee" value="#{employeeController.employeeList}">
        <p:column headerText="ID">
          <h:outputText value="#{employee.id}"/>
        </p:column>
  
        <p:column headerText="First name">
          <h:outputText value="#{employee.firstName}"/>
        </p:column>
  
        <p:column headerText="Last name">
          <h:outputText value="#{employee.lastName}"/>
        </p:column>
      </p:dataTable>
    </h:form>
  
    <h:form>
      <h:commandButton value="Show All Employees" type="submit" action="#{employeeController.showAllEmployees}"/>
    </h:form>
  
  </h:body>
  </html>
  
  • komponenta p:dataTable je použita z PrimeFaces
  • stisknutím tlačítka dojde k vyvolání akce showAllEmployees, respektive metody showAllEmployees()
 5. Zadej URL http://127.0.0.1:9090/hr-0.1-SNAPSHOT/index.faces

Rubriky:Java, JSF 2, Maven

Začínáme s EJB 3.1

2012-11-07 Komentáře vypnuty
 • Přidej EJB do Maven scriptu pom.xml
  <!-- EJB -->
  <dependency>
    <groupId>org.glassfish</groupId>
    <artifactId>javax.ejb</artifactId>
    <version>3.1</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
  
  <!-- Java.net GlassFish repository (contains EJB) -->
  <repository>
    <id>glassfish</id>
    <name>Glassfish Repository</name>
    <url>http://download.java.net/maven/glassfish</url>
  </repository>
  
 • Přidej některou z EJB anotací (např. @Stateless) do existující třídy
  @Stateless
  public class EmployeeDao {
  
    @PersistenceContext(unitName = "WebAppPersistenceUnit")
    private EntityManager em;
  
    public Employee findEmployeeById(int id) {
      Employee employee = em.find(Employee.class, id);
      return employee;
    }
  }
  
 • Nyní můžeš vytváření objektů delegovat na Dependency Injection
    // vytvoření instance pomocí konstruktoru
    private EmployeeDao employeeDao = new EmployeeDao();
    // použití DI
    @EJB
    private EmployeeDao employeeDao;
  
Rubriky:EJB 3.1, Java, Maven

Začínáme s JPA 2

2012-11-06 Komentáře vypnuty
 • JPA je pouze standart
 • referenční implementace: EclipseLink
 • další implementací je např. Hibernate
 1. Přidej IDEA > Tools > Data Sources
 2. Vytvoř na serveru připojení k databázi DataSource 
 3. Uprav Maven script pom.xml
  
      <!-- JPA -->
      <dependency>
        <groupId>org.eclipse.persistence</groupId>
        <artifactId>eclipselink</artifactId>
        <version>${eclipselink.version}</version>
        <scope>provided</scope>
      </dependency>
  
      <!-- EclipseLink, http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Maven -->
      <repository>
        <id>EclipseLink</id>
        <url>http://download.eclipse.org/rt/eclipselink/maven.repo</url>
      </repository>
  
 4. Vytvoř POJO třídu (respektive Entitu) Employee.java včetně SET a GET metod
  public class Employee {
  
    private int id;
    private String firstName;
    private String lastName;
  
  
 5. Vytvoř mapovací soubor employee.xml. Pro přehlednost vytvoř stejnou strukturu balíčků ve složce resources jakou máš ve java. Případně použij místo anotace místo xml konfigurace (odstavec na konci).
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <entity-mappings xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           version="2.0">
  
    <description>The minimal mappings for a persistent entity in XML.</description>
  
    <entity name="Employee" class="com.unfuddle.kamiluv.hr.Employee" access="FIELD">
  
      <!-- Table name -->
      <table name="EMPLOYEES"/>
  
      <!-- Queries -->
      <named-query name="findAllEmployees">
        <query>SELECT e FROM Employee e</query>
      </named-query>
  
      <!-- Attributes -->
      <attributes>
        <id name="id">
          <column name="EMPLOYEE_ID"/>
        </id>
        <basic name="firstName">
          <column name="FIRST_NAME"/>
        </basic>
        <basic name="lastName">
          <column name="LAST_NAME"/>
        </basic>
      </attributes>
  
    </entity>
  
  </entity-mappings>
  
  
 6. Vytvoř src\main\resources\META-INF\persistence.xml
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"
         version="2.0">
  
    <persistence-unit name="WebAppPersistenceUnit" transaction-type="JTA">
      <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
      <jta-data-source>jdbc/hr_datasource</jta-data-source>
      <mapping-file>com/wordpress/kamiluv/hr/employee.xml</mapping-file>
      <class>com.wordpress.kamiluv.hr.Employee</class>
  
      <properties>
        <property name="eclipselink.logging.level" value="INFO"/>
      </properties>
  
    </persistence-unit>
  </persistence>
  
  
  • jta-data-source odkazuje na DataSource na serveru (krok 2)
  • pokud je vše v pořádku a IntelliJ IDEA rozpozná JPA configuraci, přidá ikonky pro rychlé přecházení do POJO třídy…

 7. Vytvoř třídu EmployeeDAO
  public class EmployeeDAO {
  
    @PersistenceContext(unitName = "WebAppPersistenceUnit")
    private EntityManager em;
  
    public List<Employee> findAllEmployees() {
      TypedQuery<Employee> query = em.createNamedQuery("findAllEmployees", Employee.class);
      return query.getResultList();
    }
  }
  

Pokud dáváš přednost anotacím před xml konfigurací (bohužel se mi nepodařilo zprovoznit oboji najednou):

 • odstraň tag mapping-file z persistence.xml
 • odstraň konfigurační soubor employee.xml
 • přidej anotace do POJO třídy
  @Entity
  @NamedQuery(name = "findAllEmployees", query = "SELECT e FROM Employee e")
  @Table(name = "EMPLOYEES")
  public class Employee {
  
    @Id
    @Column(name = "EMPLOYEE_ID")
    private int id;
    @Column(name = "FIRST_NAME")
    private String firstName;
    @Column(name = "LAST_NAME")
    private String lastName;
  
    // getters & setters
  }
  

Jak importovat DataSource do GlassFish serveru

2012-11-06 Komentáře vypnuty
 • Data sources a connection pools můžeme nastavit ručně přímo ve webovém rozhraní GlassFish serveru – v Admin consoli, nebo použít script s konfigurací:
 1. Stáhni Oracle JDBC driver ojdbc6.jar a ulož jej do %GLASSFISH_HOME%\glassfish\domains\DEV\lib\ext\
 2. Zkopíruj si template %GLASSFISH_HOME%\glassfish\lib\install\templates\ resources\jdbc\oracle_type4_datasource.xml do pracovního adresáře.
 3. Přejmenuj na datasources_HR.xml a uprav:
  <resources>
    <!-- HR -->
    <jdbc-connection-pool
      name="hr_pool"
      datasource-classname="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource"
      res-type="javax.sql.DataSource">
      <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:XE"/>
      <property name="user" value="HR"/>
      <property name="password" value="hr"/>
    </jdbc-connection-pool>
  
    <jdbc-resource
      enabled="true"
      jndi-name="jdbc/hr_datasource"
      object-type="user"
      pool-name="hr_pool"
    />
  </resources>
  
 4. Vytvoř soubor s heslem pwd.txt:
  AS_ADMIN_PASSWORD=admin
  
 5. Vytvoř .bat script pro import:
  set GLASSFISH_HOME=c:\java\server\glassfish3
  start %GLASSFISH_HOME%\bin\asadmin --user admin --passwordfile pwd.txt --port 9000 add-resources datasources_HR.xml
  
 6. Funkčnost databázového spojení si můžeš ověřit přímo v Admin consoli nebo pomocí .bat scriptu:
  set GLASSFISH_HOME=c:\java\server\glassfish3
  start %GLASSFISH_HOME%\bin\asadmin --user admin --passwordfile pwd.txt --port 9000 ping-connection-pool hr_pool
  

IntelliJ IDEA 11.x Set-Up

2012-04-12 Komentáře vypnuty

Mandatory settings

 • IDEA settings
 1. File > Settings > Compiler > Java Compiler
  • Maximum heap size (MB): 512
 2. File > Settings > Code Style > Java > tab JavaDoc > Other:
  • Tick “Do not wrap one line comments”
 3. File > Settings > Code Style > XML > tab Other:
  • UnTick “Wrap text”
 4. File > Settings > Code Style > Java > tab Imports > General:
  • Enter into “Class count to use import with ‘*’”: 99999
  • Enter into “Names count to use static import with ‘*’”: 99999
 5. File > Settings > File Templates > tab Includes:
  • Change File Header
   /**
   * <<Put comment here>>
   *
   * @author Name
   * ${YEAR}-${MONTH}-${DAY}
   * @version 2.1
   * @since 1.0
   */
 6. File > Settings > Maven
  • Checksum policy: warn
 7. File > Settings > Maven > Runner:
  • Set VM Parameters: -Xmx512m
 • Project settings
 1. File > Project structure:
  • SDKs: Use sign „Plus“ to add JDK path
  • Project: set SDK
  • Project: Project language level

Optional settings

 1. File > Settings > Editor:
  • UnTick “Allow placement of caret after end of line”
  • Tick “Highlight usages of element at caret”
 2. File > Settings > Editor > Appearance:
  • Tick “Show line numbers”
  • Tick “Show method separators”
  • Tick “Show breadcrumbs for XML files”
 3. File > Settings > Editor > Editor Tabs:
  • Increase “Tab limit:” 99 (or higher)

Rubriky:IntelliJ IDEA